Impresum

Jana Freire

Překladatelské služby a výuka cizích jazyků

Tel: +420-737-104459
Fax: +49-(0)12120194266
Mail: info@translinguaservice.eu

Identifikační číslo CZ: 74282956 Magistrát města Děčín, Odbor správních činností a živnostenský úřad
Żivnostenský list byl pozastaven k 31.05.2008 na 2 roky. Práci vykonávám na smlouvu o díle.

Webovou stránku vytvořil: Miguel Freire
Design: František Nohejl

 

Za externí webové stránky nenesu zodpovědnost. Za obsah těchto stránek ručí jejich provozovatelé.