Úvod

Vítám Vás na mé webové stránce!!!

Potřebujete přeložit text z češtiny do němčiny nebo angličtiny? Potřebujete sestavit životopis v cizím jazyce a nevíte jak na to? Chcete se začít učit německy, anglicky nebo česky nebo jen zdokonalit své znalosti?
Vyberte si z nabízených jazykových služeb.
Překládám hlavně v kombinaci čeština-němčina, ovšem ani překlad z/do anglického jazyka není problém. Ráda přeložím i texty ze švédštiny a slovenštiny.

 

Kvalita

Při překládání je důležité převést původní text do cizího jazyka tak, aby proběhla hladká komunikace a aby byl zachován smysl textu a záměr autora. Nestačí pouze ovládat cizí jazyk, je třeba znát historii, kulturu a současnou situaci cizí země. Kromě samotného překladu je zároveň nutné text lokalizovat. Díky dlouholetému studiu jazyků, častým pobytům v zahraničí a studiu na Univerzitě v Německu jsem získala vynikající jazykový a kulturní přehled. Mám velice ráda všechny čtyři jazyky, kterými jsem schopná se dorozumět (němčinu, angličtinu, švédštinu a portugalštinu). Každý z nich je jiný, něčím zvláštní, každý z nich umožňuje jiné vyjadřování a vyžaduje jiný způsob myšlení.
To se odráží i při výuce. Když učím cizí jazyk, snažím se vzbudit zájem o příslušnou zemi, používám autentické materiály a kladu důraz na schopnost dorozumět se.