Výuka jazyků

 • Nabízím soukromé hodiny německého a anlického jazyka a češtiny pro cizince.
 • Při výuce dětí používám především metody: vyprávění příběhů, hry, kreslení (vhodné i pro předškolní děti).
 • Při výuce dospělých se přizpůsobým vašim potřebám. Kladu důraz na rozvíjení všech jazykových dovedností: mluvení, čtení, psaní a poslech.

 

ON-LINE KURZY

1. Proč si vybrat on-line kurzy?
2. Co budete potřebovat?
3. Nabídka kurzů
4. Zaměření
5. Průběh výuky
6. Ceny
7. Podmínky

1. Proč si vybrat on-line kurzy?

 • nemusíte nikam docházet a ztrácet čas dojížděním
 • učíte se pohodlně doma
 • jste časově nezávislý, indivudualně s Vámi dohodnu čas, trvání a intenzitu kurzu
 • příprava kurzu se řídí podle Vašeho tempa, úrovně a požadavků
 • sestavím učební plán a budu systematicky řídit Vaši výuku
 • materiály Vám poskytnu zdarma (případně se můžeme domluvit na používání učebnice, kterou by bylo nutné si zakoupit)
 • používám rozmanité metody výuky, aby si každý mohl vybrat, co mu nejlépe vyhovuje

nahoru
2. Co budete potřebovat?

 • dobré připojení k internetu
 • program SKYPE umožňující komunikaci přes internet
 • sluchátka a mikrofon
 • slovník, případně přehled gramatiky
 • hlavně budete potřebovat čas, protože naučit se cizí jazyk vyžaduje velkou píli a trpělivost
 • v ideláním případě se učení věnujte každý den, i kdyby to mělo být jen 10-15 minut

nahoru
3. Nabídka kurzů

 • TYP A: zasílání materiálů a jejich následná oprava a vyhodnocení, odborné vedení a poskytování různých metod výuky
 • TYP B: zasílání materiálů a minimálně jedna výuková hodina týdně, odborné vedení a poskytování různých metod výuky
 • obecná angličtina, němčina
 • obchodní angličtina, němčina
 • gramatika: angličtina, němčina
 • speciální kurz zaměřený vyhradně na psaní (dopisy, obchodní korespondence, životopisy a texty na různá témata….)
 • švédština pro začátečníky

nahoru
4. Zaměření

 • vy si vyberete, zda potřebujete obecnou angličtinu/němčinu nebo obchodní
 • samozřejmě se přizpůsobím Vaším požadavkům.
 • kladu důraz na rozvoj všech jazykových dovedností: psaní, čtení, mluvení a poslech
 • procvičování poslechu je v případě on-line kurzu především Vaším “domácím” úkolem
 • gramatická cvičení jsou součástí každé výuky !
 • velmi důležitý je i rozvoj slovní zásoby, budete si vést seznam osvojené slovní zásoby

nahoru
5. Průběh výuky

 • po ověření Vaší jazykové úrovně se domluvíme na zaměření kurzu
 • podle Vašich časových možností dohodneme rozsah a intenzitu kurzu
 • sestavím orientační učební plan, který samozřejmě můžeme během kurzu upravovat podle Vašich potřeb
 • TYP A: jednou nebo víckrát týdně Vám budu zasílat učební materiály a pokyny k jejich vypracování. Následně Vaši práci opravím a vyhodnotím.
 • TYP B: jednou nebo víckrát týdně proběhne 45 minutová hodina přes internet. V tomto případě je možno použít i učebnici, pokud budete mít zájem. Výuku ale vždy doplňuji materiály, aktivitami a cvičeními podle vlastního výběru.
 • zákazník písemně potvrdí objednávku výukových hodin

nahoru
6. Ceny

 • ceník Vám zašlu na požádání
 • ceny kurzů typu A a B a také cena kurzu švědštiny pro začátečníky se liší

nahoru
7. Podmínky

 • zákazník písemně potvrdí objednávku výukových hodin, jejich počet a časový rozvrh
 • objednáním se zákazník zavazuje k jejich úhradě
 • on-line výuková hodina trvá 45 minut
 • hodinu lze zrušit do 24 hodin předem bez storno poplatku. Pokud bude hodina zrušena méně než 24 hodin předem, uhradí zákazník 70% ceny
 • V domluvený čas Vás kontaktuji přes program SKYPE. Případně budu čekat na Vaše připojení, maximálně 15 minut
 • Pokud se zákazník zpozdí, bude přesto platit celou výukovou hodinu. Hodinu nelze kvuli zpoždění zákazníka prodloužit.
 • Pokud se já jako vyučující zpozdím nebo nebude z technických důvodů možné připojení na internet, nebudu zákazníkovi hodinu účtovat.
 • Jako učitel mám možnost hodinu z vážných důvodů stornovat, minimálně 24 hodin předem.
 • Po písemném potvrzení závazné objednávky Vám zašlu fakturu s částkou k úhradě. Potvrzení o zaplacení Vám zašlu, jakmile platbu obdržím na své konto. Po zaplacení je možné zahájit výuku. Zákazník se zavazuje uvést platné informace  pro fakturaci výukových hodin

nahoru